Hơn 70 tỉ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 tỉnh Hải Dương

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương chứng kiến các doanh nghiệp trao tặng tiền ủng hộ mua vaccine. Ảnh CTV
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương chứng kiến các doanh nghiệp trao tặng tiền ủng hộ mua vaccine. Ảnh CTV
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương chứng kiến các doanh nghiệp trao tặng tiền ủng hộ mua vaccine. Ảnh CTV
Lên top