Hơn 6.500 lao động hồi hương, Quảng Nam vẫn thiếu công nhân trầm trọng

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tuyển công nhân trở lại sau nhiều tháng bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: Thanh Chung
Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tuyển công nhân trở lại sau nhiều tháng bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: Thanh Chung
Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tuyển công nhân trở lại sau nhiều tháng bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: Thanh Chung
Lên top