Hơn 6.000 khán giả vào sân Mỹ Đình bằng căn cước công dân gắn chip

Quét thẻ căn cước công dân gắn chip qua máy chuyên dụng để vào sân Mỹ Đình. Ảnh: V.D
Quét thẻ căn cước công dân gắn chip qua máy chuyên dụng để vào sân Mỹ Đình. Ảnh: V.D
Quét thẻ căn cước công dân gắn chip qua máy chuyên dụng để vào sân Mỹ Đình. Ảnh: V.D
Lên top