Hơn 600 cán bộ y tế Vĩnh Phúc hỗ trợ Hà Nội chống dịch COVID-19

611 cán bộ, y, bác sĩ của tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ TP.Hà Nội chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Nga
611 cán bộ, y, bác sĩ của tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ TP.Hà Nội chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Nga
611 cán bộ, y, bác sĩ của tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ TP.Hà Nội chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Nga
Lên top