Hơn 60 tuổi, người phụ nữ ở Điện Biên vẫn hàng ngày “vác tù và” chống dịch

Lâu nay, người dân đến chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đều đã quá quen với hình ảnh bà Phạm Ngọc Tuyết mang theo loa di động đi tuyên truyền, nhắc nhở tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Lâu nay, người dân đến chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đều đã quá quen với hình ảnh bà Phạm Ngọc Tuyết mang theo loa di động đi tuyên truyền, nhắc nhở tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Lâu nay, người dân đến chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đều đã quá quen với hình ảnh bà Phạm Ngọc Tuyết mang theo loa di động đi tuyên truyền, nhắc nhở tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Lên top