Hơn 60 giáo viên hợp đồng ở Thái Thụy (Thái Bình) có thể mất việc: Kêu cứu!

Nội dung bức tâm thư kêu cứu của tập thể giáo viên hợp đồng tại huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).
Nội dung bức tâm thư kêu cứu của tập thể giáo viên hợp đồng tại huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).
Nội dung bức tâm thư kêu cứu của tập thể giáo viên hợp đồng tại huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).
Lên top