Hơn 60 giáo viên hợp đồng ở Thái Thụy có thể mất việc: Huyện lúng túng

Đại diện tập thể giáo viên hợp đồng huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) có tâm thư kêu cứu trao đổi thông tin với PV. Ảnh: T.D
Đại diện tập thể giáo viên hợp đồng huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) có tâm thư kêu cứu trao đổi thông tin với PV. Ảnh: T.D
Đại diện tập thể giáo viên hợp đồng huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) có tâm thư kêu cứu trao đổi thông tin với PV. Ảnh: T.D
Lên top