Hơn 60 cây thông ba lá bị khoan, đổ hóa chất ở Lâm Đồng

Lên top