Hơn 5.000 thanh niên tình nguyện Đà Nẵng phục vụ ngày toàn dân đi bầu cử

Hơn 5.000 thanh niên tình nguyện Đà Nẵng phục vụ ngày bầu cử. Ảnh: Thành Đoàn Đà Nẵng
Hơn 5.000 thanh niên tình nguyện Đà Nẵng phục vụ ngày bầu cử. Ảnh: Thành Đoàn Đà Nẵng
Hơn 5.000 thanh niên tình nguyện Đà Nẵng phục vụ ngày bầu cử. Ảnh: Thành Đoàn Đà Nẵng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top