Hơn 500 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo nằm im, dân không dám đến nhận

Hơn 500 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo vẫn còn nằm yên tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình do không có người nhận (ảnh Nhật Hồ)
Hơn 500 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo vẫn còn nằm yên tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình do không có người nhận (ảnh Nhật Hồ)
Hơn 500 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo vẫn còn nằm yên tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình do không có người nhận (ảnh Nhật Hồ)
Lên top