Hơn 500 hộ đồng bào miền núi Quảng Nam được dùng điện lưới trước Tết

Đóng điện cho người dân vùng núi Quảng Nam. Ảnh: T.Th
Đóng điện cho người dân vùng núi Quảng Nam. Ảnh: T.Th
Đóng điện cho người dân vùng núi Quảng Nam. Ảnh: T.Th
Lên top