Hơn 40 tấn cá lồng chết do thủy điện Hòa Bình xả đáy, thiệt hại trên 3 tỉ

Người dân Phú Thọ vớt số cá chết tại lồng đi tiêu hủy. Ảnh: Ngọc Long
Người dân Phú Thọ vớt số cá chết tại lồng đi tiêu hủy. Ảnh: Ngọc Long
Người dân Phú Thọ vớt số cá chết tại lồng đi tiêu hủy. Ảnh: Ngọc Long
Lên top