Hơn 4 tiếng để khống chế đám cháy lớn ở Bình Định

Đám cháy tại Công ty TNHH Sài Gòn Max đã được dập tắt. Ảnh: C.A
Đám cháy tại Công ty TNHH Sài Gòn Max đã được dập tắt. Ảnh: C.A
Đám cháy tại Công ty TNHH Sài Gòn Max đã được dập tắt. Ảnh: C.A
Lên top