Hơn 39 tấn hàng cứu trợ được miễn cước chuyển phát qua Bưu điện

Nhân viên Bưu điện tiếp nhận và khai thác hàng hóa ủng hộ của các tổ chức, cá nhân.
Nhân viên Bưu điện tiếp nhận và khai thác hàng hóa ủng hộ của các tổ chức, cá nhân.
Nhân viên Bưu điện tiếp nhận và khai thác hàng hóa ủng hộ của các tổ chức, cá nhân.
Lên top