Hơn 35.000 thí sinh tại Thanh Hóa đến 70 điểm thi để làm thủ tục

Lên top