Hơn 3.500 hộ dân xã nông thôn mới khát nước sạch

Giếng làng mà người dân thôn Hạ Thủy dùng sinh hoạt có màu đục ngầu, không đảm bảo vệ sinh, được dẫn trực tiếp từ nước kênh tưới cho đồng ruộng về. 
Ảnh: Trần Tuấn
Giếng làng mà người dân thôn Hạ Thủy dùng sinh hoạt có màu đục ngầu, không đảm bảo vệ sinh, được dẫn trực tiếp từ nước kênh tưới cho đồng ruộng về. Ảnh: Trần Tuấn
Giếng làng mà người dân thôn Hạ Thủy dùng sinh hoạt có màu đục ngầu, không đảm bảo vệ sinh, được dẫn trực tiếp từ nước kênh tưới cho đồng ruộng về. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top