Hơn 3.000 cây Mai Anh Đào dự kiến được trồng tại Đà Lạt

Hoa Mai Anh Đào khoe sắc ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: Hồ Quốc/Lao Động
Hoa Mai Anh Đào khoe sắc ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: Hồ Quốc/Lao Động
Hoa Mai Anh Đào khoe sắc ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: Hồ Quốc/Lao Động
Lên top