Hơn 300 sinh viên y Hải Dương vẫn đang hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Hơn 300 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y Hải Dương lên đường chi viện TP.HCM chống dịch COVID-19. Ảnh: VNA
Hơn 300 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y Hải Dương lên đường chi viện TP.HCM chống dịch COVID-19. Ảnh: VNA
Hơn 300 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y Hải Dương lên đường chi viện TP.HCM chống dịch COVID-19. Ảnh: VNA
Lên top