Hơn 300 dân quân, cõng 8 tấn hàng tiếp tế dân vùng cô lập ở Phước Sơn

Cõng hàng vượt núi, đi bộ để tiếp tế dân vùng cô lập ở Phước Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Cõng hàng vượt núi, đi bộ để tiếp tế dân vùng cô lập ở Phước Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Cõng hàng vượt núi, đi bộ để tiếp tế dân vùng cô lập ở Phước Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Lên top