Hơn 300 chiến sĩ PCCC trắng đêm cứu kho hàng 7.000m2 bị cháy

Lên top