Hơn 300 báo cáo khoa học sẽ góp mặt tại hội nghị ngành y

Buổi họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX. Ảnh: BVCC
Buổi họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX. Ảnh: BVCC
Buổi họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX. Ảnh: BVCC
Lên top