Hơn 3 triệu người ở Hà Nội cài ứng dụng Bluezone phòng COVID-19

Ứng dụng Bluezone hiện là 1 trong 5 giải pháp công nghệ được khuyến khích sử dụng nhằm phòng, chống lại sự lây lan của COVID-19. Ảnh LDO
Ứng dụng Bluezone hiện là 1 trong 5 giải pháp công nghệ được khuyến khích sử dụng nhằm phòng, chống lại sự lây lan của COVID-19. Ảnh LDO
Ứng dụng Bluezone hiện là 1 trong 5 giải pháp công nghệ được khuyến khích sử dụng nhằm phòng, chống lại sự lây lan của COVID-19. Ảnh LDO
Lên top