Hơn 2.600 người đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội có thể thêm ca mắc mới

Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc tại cộng đồng và 42 ca mắc của chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: TG
Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc tại cộng đồng và 42 ca mắc của chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: TG
Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc tại cộng đồng và 42 ca mắc của chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: TG
Lên top