Hơn 221 tỉ đồng hỗ trợ người dân khó khăn do dịch COVID-19

Cảnh người già khó khăn nhận gạo hỗ trợ từ "ATM gạo" ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Cảnh người già khó khăn nhận gạo hỗ trợ từ "ATM gạo" ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Cảnh người già khó khăn nhận gạo hỗ trợ từ "ATM gạo" ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top