Hơn 2.000 thanh niên dự lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè