Hơn 2.000 người bán vé số Đà Nẵng được tặng gạo, tiền hỗ trợ

Hơn 2.000 người bán vé số Đà Nẵng được tặng gạo, tiền hỗ trợ. Ảnh: Thành đoàn Đà Nẵng
Hơn 2.000 người bán vé số Đà Nẵng được tặng gạo, tiền hỗ trợ. Ảnh: Thành đoàn Đà Nẵng
Hơn 2.000 người bán vé số Đà Nẵng được tặng gạo, tiền hỗ trợ. Ảnh: Thành đoàn Đà Nẵng
Lên top