Hơn 200 người từ vùng có dịch về Quảng Nam âm tính với SARS-CoV-2

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của những người từ vùng có dịch về Quảng Nam ăn Tết. Ảnh: Thanh Chung
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của những người từ vùng có dịch về Quảng Nam ăn Tết. Ảnh: Thanh Chung
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của những người từ vùng có dịch về Quảng Nam ăn Tết. Ảnh: Thanh Chung

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top