Hơn 200 bà con Đà Nẵng đầu tiên về quê nhà, "thả tim" thay lời cám ơn

Hơn 200 bà con Đà Nẵng đầu tiên về quê nhà, thả tim thay lời cám ơn. Ảnh: Thanh Thuỳ
Hơn 200 bà con Đà Nẵng đầu tiên về quê nhà, thả tim thay lời cám ơn. Ảnh: Thanh Thuỳ
Hơn 200 bà con Đà Nẵng đầu tiên về quê nhà, thả tim thay lời cám ơn. Ảnh: Thanh Thuỳ
Lên top