Hơn 190 tỉ đồng đã được hỗ trợ cho các dự án thanh niên khởi nghiệp

Các đại biểu tham quan tại Hội nghị “Giải pháp nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Ảnh K.Anh
Các đại biểu tham quan tại Hội nghị “Giải pháp nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Ảnh K.Anh
Các đại biểu tham quan tại Hội nghị “Giải pháp nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Ảnh K.Anh
Lên top