Hơn 19 nghìn tỉ đưa Yên Bái thoát nghèo

Nhân dịp này, phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vì người nghèo của tỉnh trong năm 2021. Ảnh: Văn Đức.
Nhân dịp này, phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vì người nghèo của tỉnh trong năm 2021. Ảnh: Văn Đức.
Nhân dịp này, phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vì người nghèo của tỉnh trong năm 2021. Ảnh: Văn Đức.
Lên top