Hơn 1,9 ngàn tấn cá bè La Ngà chết trắng: Người dân vẫn chưa được hỗ trợ

Cá bè chết trắng sông La Ngà
Cá bè chết trắng sông La Ngà
Cá bè chết trắng sông La Ngà

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top