Hơn 1,9 ngàn tấn cá bè La Ngà chết trắng: Người dân vẫn chưa được hỗ trợ

Cá bè chết trắng sông La Ngà
Cá bè chết trắng sông La Ngà