Hơn 1,8 triệu trẻ em được tiêm vaccine COVID-19

Từ ngày 22 - 28.11, TPHCM tổ chức tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho trẻ 12 - 17 tuổi trên địa bàn đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Ảnh: Thanh Chân
Từ ngày 22 - 28.11, TPHCM tổ chức tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho trẻ 12 - 17 tuổi trên địa bàn đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Ảnh: Thanh Chân
Từ ngày 22 - 28.11, TPHCM tổ chức tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho trẻ 12 - 17 tuổi trên địa bàn đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Ảnh: Thanh Chân
Lên top