Hơn 16.500 trường hợp liên quan tới các ca mắc COVID tại Hà Nội đều âm tính

Các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho việc xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Sở Y tế
Các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho việc xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Sở Y tế
Các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho việc xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Sở Y tế
Lên top