Hơn 154.000 mẫu xét nghiệm đối tượng ưu tiên âm tính với COVID-19

Nhân viên y tế Hà Tĩnh xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Thanh Loan.
Nhân viên y tế Hà Tĩnh xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Thanh Loan.
Nhân viên y tế Hà Tĩnh xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Thanh Loan.
Lên top