Hơn 1.500 em nhỏ mồ côi vì COVID-19, TPHCM xây dựng chính sách chăm lo

Bệnh viện Chợ Rẫy trao tặng "học bổng đỡ đầu" cho học sinh có cha, mẹ mất vì COVID-19 ở TPHCM.   Ảnh: Bệnh viên cung cấp
Bệnh viện Chợ Rẫy trao tặng "học bổng đỡ đầu" cho học sinh có cha, mẹ mất vì COVID-19 ở TPHCM. Ảnh: Bệnh viên cung cấp
Bệnh viện Chợ Rẫy trao tặng "học bổng đỡ đầu" cho học sinh có cha, mẹ mất vì COVID-19 ở TPHCM. Ảnh: Bệnh viên cung cấp
Lên top