Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 1,5 triệu người cao tuổi được hưởng chính sách bảo trợ xã hội