Hơn 1,5 triệu lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

BHXH tỉnh Hà Nam triển khai 3 nhóm hỗ trợ giải đáp thông tin trên ứng dụng Zalo. Ảnh: BHXH
BHXH tỉnh Hà Nam triển khai 3 nhóm hỗ trợ giải đáp thông tin trên ứng dụng Zalo. Ảnh: BHXH
BHXH tỉnh Hà Nam triển khai 3 nhóm hỗ trợ giải đáp thông tin trên ứng dụng Zalo. Ảnh: BHXH
Lên top