Hơn 15 tỉ đồng ủng hộ cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

Ông Trần Anh Tời báo cáo tổng kết năm 2018 và bàn nhiệm vụ năm 2019 tại Hội nghị.
Ông Trần Anh Tời báo cáo tổng kết năm 2018 và bàn nhiệm vụ năm 2019 tại Hội nghị.
Ông Trần Anh Tời báo cáo tổng kết năm 2018 và bàn nhiệm vụ năm 2019 tại Hội nghị.
Lên top