Hơn 1.300 phương tiện được miễn, giảm phí qua BOT Cai Lậy

Trạm thu phí BOT Cai Lậy.
Trạm thu phí BOT Cai Lậy.
Trạm thu phí BOT Cai Lậy.
Lên top