Hơn 1,3 triệu người được tư vấn giới thiệu việc làm trong năm 2018

Người lao động tìm kiếm thông tin tuyển dụng tại Trung tâm dịch vụ việc làm.
Người lao động tìm kiếm thông tin tuyển dụng tại Trung tâm dịch vụ việc làm.
Người lao động tìm kiếm thông tin tuyển dụng tại Trung tâm dịch vụ việc làm.
Lên top