Hơn 1.200 nhân viên sân bay Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2

Hơn 1.200 nhân viên sân bay quốc tế Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: TT
Hơn 1.200 nhân viên sân bay quốc tế Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: TT
Hơn 1.200 nhân viên sân bay quốc tế Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: TT
Lên top