Hơn 1.200 hồ chứa xuống cấp chưa có vốn sửa chữa

Ngàn Trươi - một trong 4 hồ chứa lớn của Việt Nam. Ảnh: Nhất Nam
Ngàn Trươi - một trong 4 hồ chứa lớn của Việt Nam. Ảnh: Nhất Nam
Ngàn Trươi - một trong 4 hồ chứa lớn của Việt Nam. Ảnh: Nhất Nam
Lên top