Hơn 1.200 đại biểu quốc tế đến Việt Nam dự Vesak trong ngày 11.5

Lên top