Hơn 100.000 khẩu trang tang vật bị tịch thu bàn giao cho ngành y tế

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình bàn giao khẩu trang cho Sở Y tế tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình bàn giao khẩu trang cho Sở Y tế tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình bàn giao khẩu trang cho Sở Y tế tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Lên top