Hơn 10.000 mẫu xét nghiệm của cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài âm tính

Xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài. Ảnh G. Huy
Xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài. Ảnh G. Huy
Xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài. Ảnh G. Huy
Lên top