Hơn 1.000 thanh niên Đà Nẵng hiến máu tình nguyện ngày “Chủ nhật đỏ”

Hàng ngàn thanh niên Đà Nẵng đã tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo sáng 17.1. Ảnh: A.T
Hàng ngàn thanh niên Đà Nẵng đã tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo sáng 17.1. Ảnh: A.T
Hàng ngàn thanh niên Đà Nẵng đã tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo sáng 17.1. Ảnh: A.T
Lên top