Hơn 1.000 hộ nghèo ở Điện Biên sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên Đán

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và lãnh đạo tỉnh Điện Biên chứng kiến đơn vị tài trợ trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và lãnh đạo tỉnh Điện Biên chứng kiến đơn vị tài trợ trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và lãnh đạo tỉnh Điện Biên chứng kiến đơn vị tài trợ trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo.
Lên top