Hơn 1.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, Đắk Lắk lên phương án hỗ trợ

Lên top