Hơn 1.000 hộ dân mỏi mòn chờ đợi 1 con đường

Người dân không cho thi công, nên nhiều đoạn đường về trung tâm xã còn như thế này. Ảnh: Nhật Hồ
Người dân không cho thi công, nên nhiều đoạn đường về trung tâm xã còn như thế này. Ảnh: Nhật Hồ
Người dân không cho thi công, nên nhiều đoạn đường về trung tâm xã còn như thế này. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top