Hơn 100 phụ nữ mang thai trở về từ nước ngoài được cách ly tại Đồng Nai

Tiến hành các thủ tục khi vào khu cách ly. Ảnh: Minh Châu
Tiến hành các thủ tục khi vào khu cách ly. Ảnh: Minh Châu
Tiến hành các thủ tục khi vào khu cách ly. Ảnh: Minh Châu
Lên top